Kobe Bryant 1996-97 Stadium Club Rookies 2 #R9 PSA 10 Gem Mint

  • $450.00

Total Qty Available : 1


Kobe Bryant 1996-97 Stadium Club Rookies 2 #R9 PSA 10 Gem Mint