Frank Thomas 1990 Topps #414 No Name on Front Error PSA 7 Near Mint

Frank Thomas 1990 Topps #414 No Name on Front Error PSA 7 Near Mint

Frank Thomas 1990 Topps #414 No Name on Front Error PSA 7 Near Mint